ОСМИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 28-31 МАРТ 2019 Пловдив